Welcome to Sakala Eragümnaasium

Протоколы педсоветов

2019/2020 учебный год 

 • event_note

  Протокол № 1 от 21.10.2019

 • event_note

  Протокол № 2 от 04.06.2020

  • 1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
  • 2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
  • 3. 1.-8. klassi õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“
  • 4. 2020-2023 kooli arengukava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli arengukava kohta
 • event_note

  Протокол № 3 от 17.06.2020

  • 1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
  • 2. Põhikooli lõpetamise otsustamine
  • 3. 9. klassi õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel
  • 4. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
  • 5. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad põhikooli lõputunnistused (välja arvatud õppenõukogu sekretär ja direktor)
 • event_note

  Протокол № 4 от 19.06.2020

  • 1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
  • 2. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine
  • 3. 12. klassi õpilaste tunnustamise otsustamine kuld- ja hõbemedaliga
  • 4. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
  • 5. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad gümnaasiumi lõputunnistused (välja arvatud õppenõukogu sekretär ja direktor)
 • event_note

  Протокол № 5 от 25.08.2020

  • 1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
  • 2. 2019/2020. õa kooli õppe-ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks
  • 3. 2020/2021. õa kooli üldtööplaani kinnitamine